Gospodarka o obiegu zamkniętym

DZIAŁAJMY RAZEM NA RZECZ ŚRODOWISKA

10 milionów +

heco_logo_strip
Dostarczonych wiadomości

4 000.000 +

heco_logo_strip
Użytkowników

10 000 +

heco_logo_strip
Dostępnych miejscowości

(7) SIEDEM ZASAD

heco_logo_strip
notification

PRZEMYŚL (Rethink)

Przemyśl swoje nawyki  konsumpcyjne,  oceń czy naprawdę potrzebujesz danego zakupu, nie konsumuj tego, czego nie potrzebujesz.

eco-education

OGRANICZAJ (REDUCE)

Ogranicz zużycie energii i wody, inwestuj w urządzenia o niskim zużyciu energii, wyłączaj nieużywane urządzenia, inwestuj w ubrania wysokiej jakości, wykonane z etycznie pozyskiwanych materiałów, które posłużą dłużej, otaczaj się tylko tym, czego faktycznie używasz i co jest ci niezbędne do życia.

rubbish_search

WYKORZYSTAJ PONOWNIE (REUSE)

Unikaj przedmiotów jednorazowego użytku , używaj wielorazowych opakowań, maksymalnie wykorzystuj  to, co już masz. Oddaj , sprzedaj lub podziel się  produktami, których już nie używasz, rozważ zakup używanych zamiast nowych. Znajdź nowe zastosowania dla nieużywanych produktów.

communication

NAPRAWIAJ (REPAIR)

Rozważ naprawę posiadanych urządzeń i sprzętów. Nie kupuj nowych, gdy stare ulegną awarii. Inwestuj w ubrania i obuwie  dobrej jakości, a  w razie potrzeby oddawaj je do naprawy.

air-pollution

ODNAWIAJ (REFURBISH)

Odzyskaj stare meble i daj im nowe życie dzięki nowej farbie, ponownie wykorzystaj stare części garderoby, przekształcając je w nowoczesne modele.

sms

SEGREGUJ I PRZETWARZAJ (RECYCLE)

Starannie segreguj odpady, przetwarzać odpady organiczne - kompostuj, zadbaj o to, żeby zbędne rzeczy zostały przerobione na coś pożytecznego.

air-pollution

ODZYSKUJ (RECOVER)

Odpady, które nie nadają się do recyclingu mogą być wykorzystane w całości lub częściowo.

Działaj lokalnie

heco_logo_strip

System GOZ, czyli Gospodarki o Obiegu Zamkniętym to rozwiązanie dzięki któremu umożliwiamy współpracę społeczności na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to koncepcja zmierzająca do lepszego wykorzystania zasobów, bardziej zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wytwarzanie produktów. Dzięki traktowaniu odpadów jako surowców w kolejnych etapach produkcyjnych zmniejsza się  ilość odpadów wytwarzanych oraz składowanych w gminie, poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów.

Szereg rozwiązań, mających na celu ograniczenie produkcji odpadów poprzez wymianę produktów nadających się do użycia w systemie w pełni dopasowanym do specyfiki i potrzeb danej społeczności. Funkcje systemu dodatkowo kształtują świadomych ekologicznie mieszkańców poprzez propozycje wdrażania w życie tzw. filozofii „zero waste” oraz odpowiedzialnego korzystania z wytworzonych produktów.

LOKALNA PLATFORMA WYMIANY ZBĘDNYCH RZECZY

heco_logo_strip
Moduł „Oddaj/Wymień” umożliwia użytkownikom publikowanie ogłoszeń o przedmiotach, które chcieliby oddać lub wymienić. Dodatkowo operator PSZOK może zamieszczać ogłoszenia z przedmiotami dostępnymi w punkcie, których stan pozwala na ich dalsze użytkowanie. Ogłoszenia są grupowane w kategorie pozwalające na wygodne i efektywne użytkowanie modułu. Umieszczając ogłoszenie, po wybraniu stosownej kategorii, może podać lokalizację, swoje dane kontaktowe oraz zamieścić zdjęcie oferowanych przedmiotów: Użytkownicy mają wgląd w listę aktualnie dostępnych ogłoszeń i w łatwy sposób mogą wyszukać interesujące ich oferty.

1.

Oddaj/Wymień

heco_logo_strip

Moduł umożliwia mieszkańcom publikowanie ogłoszeń o przedmiotach, które chcieliby oddać lub wymienić.

2.

PSZOK

heco_logo_strip

Operator PSZOK może zamieszczać ogłoszenia z przedmiotami dostępnymi w punkcie, których stan pozwala na ich dalsze użytkowanie.

3.

Potrzeba

heco_logo_strip

Instytucje mogą zgłaszać zapotrzebowanie na różnego rodzaju używane przedmioty. 

Działaj lokalnie

heco_logo_strip

EDUKujemy

heco_logo_strip_white

Dobre praktyki

heco_logo_strip

Dobre praktyki powinny stanowić inspirację do rozpoczęcia indywidualnych zmian w codziennym życiu każdego mieszkańca.

Celem tej części jest promowanie edukacji ekologicznej poprzez zamieszczanie pomysłów dotyczących wdrażania w życie filozofii „zero waste” poprzez konkretne przykłady takie jak:

  • wielorazowe torby na zakupy,
  • własne pojemniki na żywność sprzedawaną na wagę,
  • pomysły na ponowne wykorzystanie ubrań (np. szmatki, torby itp.),
  • kreatywne inspiracje.

Inicjatywy społeczne

heco_logo_strip

Inicjatywy społeczne umożliwiają propagowanie szeregu inicjatyw proekologicznych minimalizujących ilość produkowanych odpadów.

Do takich inicjatyw mogą należeć:

  • punkty wymiany książek,
  • organizowanie w gminie „kawiarenek naprawczych” – warsztatów promujących samodzielną naprawę przedmiotów codziennego użytku,
  • społeczne lodówki.

Stanowią idealne narzędzie aktywizacji ekologicznej społeczeństwa, zachęcając i zapewniając wsparcie oddolnym inicjatywom mieszkańców.

Lokalne punkty napraw

heco_logo_strip

Jedną z przyczyn nadmiernego gromadzenia odpadów jest wyrzucanie sprzętów, które mogłyby jeszcze zostać naprawione i odzyskać drugie życie.

Użytkownik modułu GOZ ma pod ręką pełną i przejrzystą informację o lokalnych punktach napraw sprzętów typu RTV, AGD i innych.

Dzięki dostępności informacji o lokalnych punktach napraw możemy znacząco zmniejszyć konsumpcję a tym samym ograniczyć produkcję odpadów.

INTEGRACJA ZE STRONĄ GMINY

heco_logo_strip_white

INTEGRACJA

heco_logo_strip

Moduł GOZ powiązany jest ze stroną internetową gminy oraz wyszukiwarką odpadów. W zależności od wyszukanych odpadów pojawiają się dedykowane artykuły. Zwiększa to świadomość mieszkańców na temat ekologii, przez co znacząco przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów generowanych w gminie. Co za tym idzie, wprowadza mieszkańców w Gospodarkę w Obiegu Zamkniętym.

GRY EDUKACYJNE

heco_logo_strip_white

AKCJA SEGREGACJA

heco_logo_strip
Najlepiej edukować poprzez zabawę, dlatego stworzyliśmy narzędzia, które zwiększą świadomość na temat sposobu segragacji.

ZACHĘCONY?

heco_logo_strip
kontakt@ecoharmonogram.pl
+48 503 485 548
phone